http://www.nonkhro.ac.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 แหล่งเรียนรู้ จ.ชัยภูมิ

 เศรษฐกิจพอเพียง

 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

 อาเซียนศึกษา

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

 สมุดเยี่ยม

บริการ

กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา

กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา

กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา โรงเรียนโนนคร้อวิทยา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายและฝึกทักษะทางด้านกีฬาหลายประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ เปตอง ปิงปอง กีฑา และนอกจากนั้นยังมีกีฬาพื้นบ้านหลายชนิดสร้างความสนุกสนานทั้งครูและนักเรียน