สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

          ที่ตั้ง : เลขที่ 275 ถนนสายจัตุรัส - บำเหน็จณรงค์

          บ้านโนนคร้อเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36130

          โทรศัพท์ : 044-875181

          แฟกซ์ : 044-875181

          E-mail : nonkhromail@gmail.com

          Website : http://www.nonkhro.ac.th                        www.twitter.com/nonkhro

    

การเดินทาง :

          รถประจำทางสาย ชัยภูมิ - ลำนารายณ์

          รถประจำทางสาย ชัยภูมิ - บำเหน็จณรงค์ - กรุงเทพมหานคร

          รถสองแถวประจำทางสาย จัตุรัส - บำเหน็จณรงค์

          รถไฟสาย บัวใหญ่ - แก่งคอย

 

 

 

 

 

view