http://www.nonkhro.ac.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 แหล่งเรียนรู้ จ.ชัยภูมิ

 เศรษฐกิจพอเพียง

 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

 อาเซียนศึกษา

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

 สมุดเยี่ยม

บริการ

เผยแพร่งานวิจ้ย

เผยแพร่งานวิจ้ย

ชื่องานวิจัย การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม : กรณีโรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิผู้วิจัย นายชาญชัย ไกรลาส แก้วศิริปีการศึกษา 2563 บทคัดย่อ การดำเนินการวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนโนนคร้อวิท....

อ่านต่อ
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ...

อ่านต่อ
กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา

กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา

กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา โรงเรียนโนนคร้อวิทยา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายและฝึกทักษะทางด้านกีฬาหลายประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ เปตอง ปิงปอง กีฑา และนอกจากนั้นยังมีกีฬาพื้นบ้านหลายชนิดสร้างความสนุกสนานทั้งครูและนักเรียน

อ่านต่อ
กิจกรรมวันอาเซียน

กิจกรรมวันอาเซียน

อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศ ในทวีปเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วย ความร่วมมืออาเซียนเห็นชอบ ให้จัดตั้ง ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือ เป็นองค์กรระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจุดเริ่มต้นโดยประเทศไทย มาเลเซีย....

อ่านต่อ
พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษาวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนโนนคร้อวิทยา

อ่านต่อ
พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้จัดพิธีสวนสนาม เพื่อแสดงความเคารพและทบทวนคำปฏิญาณตน ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

อ่านต่อ
พิธีเข้าประจำกองและประดับเครื่องหมายอิทรธนูลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

พิธีเข้าประจำกองและประดับเครื่องหมายอิทรธนูลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

 

งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัด”พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่” ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ หอประชุม โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ให้กับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 ซึ่งในพิธีได้รับเกียรติจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการ นางสาวเสงี่ยม จันทร์น้ำใส เป็นประธานในพ....

อ่านต่อ
กว่า 100 ชีวิตโนนคร้อวิทยา แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด

กว่า 100 ชีวิตโนนคร้อวิทยา แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด

26 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ผู้บริหารสถานศึกษานำโดยนายพวงค์วิทย์ เดิมชัยภูมิ และคณะครูร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังแนวความคิดเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดที่กำลังระบายและแพร่หลายในกลุ่มเยาวชน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายจิรวุฒิ เศรษฐดา ครูโรงเรียนบ้านหนองผักชี และเจ้าหน้าที่ตำรว....

อ่านต่อ
คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมศึกษาดูงาน

คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมศึกษาดูงาน

 

ในวันที่ 15-17 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนปากช่อง 2 นำโดยนายพวงค์วิทย์ เดิมชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคร้อวิทยา ศึกษาการจัดห้องเรียนธรรมชาติตามแนวทางพระราชดำหริฯ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในสถานศึกษา สืบสานพระราชประณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ....

อ่านต่อ
พิธีมอบทุนการศึกษา

พิธีมอบทุนการศึกษา

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา นำโดยนายพวงค์วิทย์ เดิมชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนรูปภาพเพิ่มเติม คลิก

อ่านต่อ
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

 

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2561คลิก รูปภาพเพิ่มเติม

อ่านต่อ
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

 

โรงเรียนโนนคร้อวิทยาเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ 100% ทุกวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกก็จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ ภายในงานได้ความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อ.จัตุรัส มาให้ควารู้แก่นักเรียน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมและแสดงออกอย่างเต็มความสามารถ

อ่านต่อ
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิไตย ในโรงเรียน

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิไตย ในโรงเรียน

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิไตย ในโรงเรียนโนนคร้อวิทยา แสดงให้เห็นถึงการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย นำไปสู่การยอมรับในเสียงข้างมาก เคารพกฎกติกานำพาประเทศชาติสู่ความยั่งยืน

อ่านต่อ
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

 

วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ผู้บริหารสถานศึกษา นำโดยนาย พวงค์วิทย์ เดิมชัยภูมิ และคณะครู ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา เข้ารับการอบรม ในโครงการโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เครียมความพร้อมสู่รั้วม่วงขาว เป็นการปลูกฝังความคิด การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข สอดแทรกคุณธร....

อ่านต่อ
ผล ONET โนนคร้อ อันดับ 1 สามปีซ้อน

ผล ONET โนนคร้อ อันดับ 1 สามปีซ้อน

 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา #มีผลคะแนนเฉลี่ยอันดับ 1 ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

อ่านต่อ
40 ปีชาวม่วงขาว ผ้าป่าเพื่อการศึกษา

40 ปีชาวม่วงขาว ผ้าป่าเพื่อการศึกษา

14 เมษายน 2561 ครบรอบ 40 ปีชาวม่วงขาว โนนคร้อวิทยา ผ้าป่าเพื่อการศึกษา จัดหารถยนต์รับสางนักเรียน ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคทุนสนับสนุนทุกท่านค่ะ ยอดร่วมบริจาคหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งนะคะรูปภาพเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ในเพจ https://www.facebook.com/nonkhr....

อ่านต่อ
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้บริหารสถานศึกษานำโดยนายพวงค์วิทย์ เดิมชัยภูมิ และคณะครู ร่วมกันทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกด้ายสายสิญจน์และร่วมกันอวยพรให้แก่นักเรียนทุกคนให้ประสบความสำเร็จในการเรียนและหน....

อ่านต่อ
ประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

ประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการ เพื่อประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น บรรยากาศภายในงานเต็มอิ่มไปด้วยความปลื้มปิติที่ได้เห็นโรงเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอน สืบสานพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินท....

อ่านต่อ
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2561

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2561

 

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2561

อ่านต่อ
รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้โดยเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้โดยเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้โดยเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชื่อผู้ศึกษา นางน้ำฝน เชื้อเสนาสาขาวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมปีการศึกษา 2560สถานศึกษ....

อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง โครงการเช่าพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน

ประกาศราคากลาง โครงการเช่าพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน

 

ประกาศราคากลาง โครงการเช่าพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน (server) เดือนละ 12,5000 บาท รวมเป็นเงิน 150,000 บาทข่าวสารออนไลน์ โดย ศูนย์การเรียนรู้ ict center โรงเรียนโนนคร้อวิทยา

อ่านต่อ
งานมหกรรมการจัดการศึกษาส่วนท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ร้อยเอ็ด

งานมหกรรมการจัดการศึกษาส่วนท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา นำโดยท่าน ผอ.พวงค์วิทย์ เดิมชัยภูมิ ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ รายการโครงงานศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ "งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ ๒๕ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๐ " โดยมีครูผู้ฝึกสอนคือ นายสิทธิโ....

อ่านต่อ
กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครู

15 มิถุนายน 2560 พิธีไหว้ครูโรงเรียนโนนคร้อวิทยา เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตร การไหว้ครูมีใช้ในหลายกิจกรรม เช่น การไหว้ครูในโรงเรียน พิธีกรรมของโรงเรียนในวันครู การไหว้ค....

อ่านต่อ
กิจกรรมเข้าค่าย อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมเข้าค่าย อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย และจิตใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ..... ภาพบรรยากาศภายในงานนั้นเต็มไปด้วย ความสุข ความเพียรพยายาม เสียงหัวเราะรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความกตัญญูต่อผู้มีพระคุ....

อ่านต่อ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดยคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

>>> เมื่อวันที่ 9 พ.ค.60 ได้รับเกียรติจากท่านสมบัติ โกสินทร์ เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโนนคร้อวิทยา พบปะพูดคุย รับฟังปัญหาของผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางร่วมกัน พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนโนนคร้อวิทยาขอต้อนรับสมาชิกใหม่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าสู่รั่วม่วง-ขาว ด้ว....

อ่านต่อ
อบรมครูด้วยระบบทางไกล"โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา"

อบรมครูด้วยระบบทางไกล"โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา"

ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560 คณะครูโรงเรียนโนนคร้อวิทยา เข้าร่วมอบรมครูด้วยระบบทางไกล"โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา" ระดับมัธยมศึคกษาตอนต้น ณ ศูนย์โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับคณะครูกล่มโรงเรียนทุ่งดอกกระเจียว และกลุ่มโรงเรียนมอหินขาวภาพ ข่าว ออนไลน์ โดย ภราดร

อ่านต่อ
อบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยและการดำเนินการทางวินัย

อบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยและการดำเนินการทางวินัย

ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2560 คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยและการดำเนินการทางวินัยพร้อมกรณีศึกษาประเด็นความผิดทางวินัยต่างๆ ของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2560 ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิข่าว ออนไลน์ โดย ภร....

อ่านต่อ
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผล

โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผล

ระหว่างวันที่ 23-25 เมษยายน 2560 คณะครูโรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายกข่าว ออนไ....

อ่านต่อ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STADหน้า 1หน้า 2

อ่านต่อ
วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2560

วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2560

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ทางองค์การริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้จัดพิธีลำรึกในพระคุณครู ผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ซึ่งมีคุณครูจากทางโรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้รับรางวัลครูดีเด่นอยู่หลายท่านด้วยกัน นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีความสามารถดีเด่นในเรื่องของการทุ่มเทเสียสละ เพื่ออ....

อ่านต่อ
กิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษและอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษและอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษและอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อุทยานแห่งชาติไทรทอง ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2560 ที่ผ่านมาประกอบไปด้วยคณะลูกเสือเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน พี่น้องลูกเสือทุกนายผ่านด่านทดสอบทั้งกายและใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอ....

อ่านต่อ
กิจกรรมทำุญตักบาตร เนื1องในวันึ้นปีใหม่

กิจกรรมทำุญตักบาตร เนื1องในวันึ้นปีใหม่

วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านทางคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ บรรยากาศเป็นไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขของการทำบุญ ขออานิสงส์แห่งบุญนี้จงคุ้มครองปกปักรักษาชาวโนนคร้อวิทยาทุกท่านค่ะ

อ่านต่อ
พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ

พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ

วันที่ 25 พฤศิกายน 2559 คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันถวายราชสดุดี แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีคุณูปการต่อประเทศไทยในหลายด้าน ทั้งด้านการคมนาคม การแพทย์และสาธารณสุข ด้านการปกครองกิจการเสือป่าแ....

อ่านต่อ
สอบธรรมศึกษา 21 พฤศิกายน 2559

สอบธรรมศึกษา 21 พฤศิกายน 2559

ด้วยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้นักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษาเข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ ประกอบไปด้วยนักธรรม ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก

อ่านต่อ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ผู้รายงาน นางสาวสกุณา นอกพลชื่อสถาบันที่สังกัด โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล กองการศึกษา เทศบาลเมืองเมืองพลปีที่ทำการศึกษา 2559บทคัดย่อ ....

อ่านต่อ
ศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้ดำเนินการตามโครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะและเพิ่มประสบการณ์ในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยร่วมเดินทางกับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเกษตร ศาสนสถานและแหล....

อ่านต่อ
ประเมินอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย

ประเมินอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย

วันที่ 11 ตุลาคม 2559 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา โดย งานบุคลากร ฝ่ายอำนวยการ จัดประเมินอย่างเข้มฯ ครูผู้ช่วย โดย มี นายสมบัติ โกสินทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประเมินฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ่ครู เข้าร่วมชมผลงานของผู้รับการประเมินภาพบรรยากาศ>>>ภาพ ข่าว....

อ่านต่อ
สัมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559

สัมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559

วันที 23 กันยายน 2559 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) มีนายปัญญา หาญอาสา เป็นวิทยากรให้ความรู้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนำโดย นายสมบัติ โกสินทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และค....

อ่านต่อ
กิจกรรมมุฑิตาจิตในวาระเกษียณราชการผู้บริหาร และครู

กิจกรรมมุฑิตาจิตในวาระเกษียณราชการผู้บริหาร และครู

วันที่ 26 กันยายน 2559 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมมุฑิตาจิตในวาระเกษียณราชการผู้บริหาร และครู ในกลุ่มโรงเรียนทุ่งดอกกระเจียว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีนายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน โดยมีคณะผู้บริหาร ครู ทุกคนในกลุ่มทุ่งดอกกระเจียว ร่วม....

อ่านต่อ
ประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในทศวรรษที่ 21

ประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในทศวรรษที่ 21

วันที่ 26 กันยายน 2559 โรงเรียนโนนคร้อยวิทยา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในทศวรรษที่ 21 กลุ่มโรงเรียนทุ่งดอกกระเจียว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ณ หอประชุมโรงเรียนโนนคร้อวิทยา มีคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ในกลุ่มโรงเรียนทุ่งดอกกระเจียวเข้าร่วม ได้แก่ โรงเรียนบำเหน็จณร....

อ่านต่อ
รร.โนนคร้อวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกตัวแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ

รร.โนนคร้อวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกตัวแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 1 - 5 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา รร.โนนคร้อวิทยาร่วมกับ รร.ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ แข่งขันกีฬาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกตัวแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ โดยลูกๆชาวม่วง-ขาว ได้ฝึกซ้อม และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในแต....

อ่านต่อ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา

ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2559 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" มีการจัดการแข่งขันเพื่อส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน ได้แก่ การแข่งขัน science show ตอบปัญหา....

อ่านต่อ
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ Green For Mom รวมใจไทย ร่วมปลูกต้นไม้ คืนพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ณ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ Green For Mom รวมใจไทย ร่วมปลูกต้นไม้ คืนพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ณ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ซึ่งเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนโนนคร้อวิทยาได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ภายในงานได้รับเกียรติจากท่าน สุชน ชาลีเครือ อดีตประธานวุฒิสภา เป็นประธานและนายก อบจ.ชย นายมนตรี ชาลีเครือ กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการภาพบรยากาศ>>> การส่งมอบรถจักรยานให้กับ....

อ่านต่อ
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ มีกิจกรรมการแข่งขันหลายรายการ มีรายชื่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน และผลการแข่งขัน ดังนี้ภาพมอบใบเกียรติบัตรหน้าเสาธง>>>ภาพ ข่าว ออนไลด์ โดย ภราดรขอขอบคุณข้อมูลจากงานห....

อ่านต่อ
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา โดยท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา นายพวงค์วิทย์ เดิมชัยภูมิ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ หอประช....

อ่านต่อ
ประกาศโรงเรียนโนนคร้อวิทยา เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศโรงเรียนโนนคร้อวิทยา เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศโรงเรียนโนนคร้อวิทยา เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

อ่านต่อ
มอบเกียรติบัตรนักอ่าน

มอบเกียรติบัตรนักอ่าน

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา โดยงานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร สำหรับครู และนักเรียน ที่เป็นนักอ่าน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการอ่าน และการบันทึกการอ่าน ตลอดจนให้ครูและนักเรียนได้สนใจการอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้นภาพ ข่าว ออนไลด์ โดย ภราดร

อ่านต่อ
การแข่งขันโครงการตอบปัญหาทางด้าน ict ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10

การแข่งขันโครงการตอบปัญหาทางด้าน ict ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10

วันที่ 6 สิงหาคม 2559 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้นำ นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางด้าน ict ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที ่10 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ict เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความสนใจด้าน ict และประลองปัญญา โดยผลการแข่งขันระดับ ม.ต้น ได้อันดับที่ 21 จาก 44 ทีมระดับ ม.ปล....

อ่านต่อ
ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินผลการปฏฺิบัติงานฯ

ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินผลการปฏฺิบัติงานฯ

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินผลการปฏฺิบัติงานตามสมรรถนะสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ณ โรงแรมสยามรีเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อรับความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการ....

อ่านต่อ
ร่วมเชียร์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย u19 ชิงแชมป์เอเชีย

ร่วมเชียร์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย u19 ชิงแชมป์เอเชีย

วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้นำนักเรียนบางส่วนร่วมเชียร์ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย U19 ชิงแชมป์เอเชีย ถึงขอบสนาม MCC Hall The Mall นครราชสีมา เพื่อเสริมสร้างประสบกรณ์และส่งเสริมการเล่นกีฬา เป็นต้นภาพ ข่าว ออนไลด์ โดย ภราดร

อ่านต่อ
การแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้นำ นายวิวัฒน์ เงินจัตุรัส (ม.3/1) นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์โรงเรียนสังกัดองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ในรายการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ปร....

อ่านต่อ
โนนคร้อวิทยาเกมส์ ครั้งที่ ๓๙

โนนคร้อวิทยาเกมส์ ครั้งที่ ๓๙

ภาพบรรยากาศขบวนทัพนักกีฬา และขบวนพาเหรด โรงเรียนโนนคร้อวิทยา

อ่านต่อ
ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 25 มิถุนายน 2559 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียนเกษตรสมบูรณณ์วิทยาคม ทำการแข่งขันทักษะทางวิชการ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อคัดเลือกผู้ชนะ เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัย....

อ่านต่อ
ชนะเลิศการประกวด TO BE NUMBER ONE 2016 รุ่น Teenage จังหวัดชัยภูมิ

ชนะเลิศการประกวด TO BE NUMBER ONE 2016 รุ่น Teenage จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา โดย นายพวงค์วิทย์ เดิมชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคร้อวิทยา นายธนากร ประเสริฐศรี และคณะ ได้นำนักเรียน เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE 2016 รุ่น Teenage เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) จังหวัดชัยภูมิ ณ หอประชุมอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ....

อ่านต่อ
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนโนนคร้อวิทยาจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนโนนคร้อวิทยา เพื่อรำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการ มีการประกวดพานไหว้ครู จัดป้ายนิเทศ และมีการมอบทุนการศึกษาจำนวนมากแก่นักเรียนที่เรียนดี ยากจน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ให้เกีย....

อ่านต่อ
รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่่อประเมินการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา คณะกรรมการประกอบด้วย1. นายไพรินทร์ สุริยะพันธุ์พงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรวิทยาคาร ประธานกรรมการ2. ....

อ่านต่อ
ทำบุญศาลปู่ดำ

ทำบุญศาลปู่ดำ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน พร้อมด้วยชุมชน ได้ทำบุญศาลปู่ดำ เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญ และกำลังใจโรงเรียน เป็นประเพณีที่ชาวม่วง-ขาว จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาทุกปีภาพกิจกรรม >>>ภาพ ข่าว ออนไลด์ โดย ภราดร

อ่านต่อ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม

อบรมคุณธรรม จริยธรรม

ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมฯ อย่างพร้อมเพรียง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ให้มีจรรยาบรรณ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สร้างเสริม....

อ่านต่อ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเปิดภาคเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเปิดภาคเรียน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 และมีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับการเปิดภาคเรียนล่าสุด ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมบัติ โกสินทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน และนักเรี....

อ่านต่อ
ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ขอแนะนำคณะครูที่รับการบรรจุแต่งตั้งฯและย้ายมาใหม่ ดังนี้1.นายสิทธิโชค บำรุงชัย 2.นายสิทธิโชค ชำนาญยิ่ง3.นางสาวคัทลียา ชัยวิเศษ ข่าว ออนไลด์ โดย ภราดร

อ่านต่อ
กิจกรรม merry christmas and happy new year 2016

กิจกรรม merry christmas and happy new year 2016

ระหว่างวันที่ 25-30 ธันวาคม 2558 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรม merry christmas and happy new year 2016 มีกิจกรรมมากมาย ได้แก่ การประกวดร้องเพลงสากล การแข่งขันวาดภาพ การแข่งขันตอบปัญหา การแสดงต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมมอบของขวัญ....

อ่านต่อ
รับบริจาควัสดุปรับปรุงอาคารเรียน

รับบริจาควัสดุปรับปรุงอาคารเรียน

วันที่ 17 ธันวาคม 2558 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้รับบริจาคสมทบทุนปรับปรุงอาคารเรียน เป็นกระเบื้องปูพื้น จำนวน 500 กล่องๆ ละ 1 ตารางเมตร ราคา 50,000 บาท โดย คุณพชรรัชต์ กุหลาบไกรวัลย์ จาก บริษัท เซชามิก อุตสาหกรรมไทย จำกัด ทางคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ภาพบรรย....

อ่านต่อ
ร่วมถวายพระพรในวันพ่อแห่งชาติ

ร่วมถวายพระพรในวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ร่วมถวายพระพรในวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะพ่อของแผ่นดิน ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย ภาพบรรยากาศ>>>ภาพ ข่าว ออนไลด์....

อ่านต่อ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา โดย ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรในวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนโนนคร้อวิทยา เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะพ่อของแผ่นดิน ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยภาพกิจกรรม>>>นายยุทธนา ศรีจำ....

อ่านต่อ
สอบธรรมะ สนามสอบโนนคร้อวิทยา

สอบธรรมะ สนามสอบโนนคร้อวิทยา

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ร่วมกับสำนักพุทธ จังหวัดชัยภูมิ จัดสอบพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ประจำปี 2558 สนามสอบโนนคร้อวิทยา อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ทำการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโทและธรรมศึกษาชั้นเอกภาพกิจกรรม>>>ภาพ ข่าว ออนไลด์ โดย ภราดร

อ่านต่อ
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม

ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา โดย ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดสันติประชาธรรม จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน ตลอดจน คณะผู้บริหาร ครู และบุ....

อ่านต่อ
โครงการ CAT Learning Center ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการ CAT Learning Center ประจำปีการศึกษา 2558

ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรมตามโครงการ CAT Learning Center โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้รับเกียรติจาก นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธา....

อ่านต่อ
โนนคร้อวิทยาเกมส์ ครั้งที่ 38

โนนคร้อวิทยาเกมส์ ครั้งที่ 38

ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาภายใน โนนคร้อวิทยาเกมส์ ครั้ง 38 เพือส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ทำการแข่งขัน กีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด บาสเก็ตบอล ตะกร้อ กรีฑา และกีฬา....

อ่านต่อ
ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้บ้านทุ่งกระโปรง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้บ้านทุ่งกระโปรง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้บ้านทุ่งกระโปรง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยนำคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ที่นำแนวทางอันเนื่องมาจากพระ....

อ่านต่อ
ประชุมผู้ปกครองโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน...

ประชุมผู้ปกครองโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน...

วันที่ 8 กันยายน 2558 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา โดยฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมกับฝ่ายนโยบายและประกันคุณภาพ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย นายสมบัติ โกสินทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ได้พบปะพูดคุยจุดมุ่งหมายและทิศทาง....

อ่านต่อ
แสดงความยินดีกับคณะครูที่มีและเลื่อนวิทยฐานะ

แสดงความยินดีกับคณะครูที่มีและเลื่อนวิทยฐานะ

วันที่ 7 กันยายน 2558 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา โดย งานบุคลากร ฝ่ายอำนวยการ ได้จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับคณะครูที่มีและเลื่อนวิทยฐานะ ล่าสุด จำนวน 8 ท่าน ได้แก่ นายบรรเชาร์ จักรชัย , นางสุณิสา จักรชัย , นายทนงศักดิ์ กลายกลาง , นายเสกสันต์ ประวะเสนัง , นางรัตนาพร ประวะเสนัง และ นางสาวทิติยา กำลังทรัพย์ เล....

อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเดือนกันยายน 2558

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเดือนกันยายน 2558

วันที่ 7 กันยายน 2558 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเดือนกันยายน 2558 ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา โดยมี นายสมบัติ โกสินทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อประชุมปรึกษาหารือในวาระต่างๆภาพบรรยากาศ>>>....

อ่านต่อ
โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 29 สิงหาคม 2558 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนโนนคร้อวิทยา เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลกรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิ....

อ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ อบจ.ปราจีนบุรี ศึกษาดูงาน

โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ อบจ.ปราจีนบุรี ศึกษาดูงาน

วันที่ 24 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ่รับการศึกษาดูงานด้านสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จาก คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายสมบัติ โกสินทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน....

อ่านต่อ
กีฬากลุ่มทุ่งดอกกระเจียว

กีฬากลุ่มทุ่งดอกกระเจียว

ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มทุ่งดอกกระเจียว ประจำปีการศึกษา 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยมีโรงเรียนในกลุ่มทุ่งดอกกระเจียว ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ได้แก่ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม โรงเรียน....

อ่านต่อ
กิจกรรมทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาพกิจกรรม>>>ภาพ โดย ครูเสงี่ยม ข่าว ออนไลด์ โดย ภราดร

อ่านต่อ
อบรมจัดทำหนังสือเล่มเล็ก

อบรมจัดทำหนังสือเล่มเล็ก

ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมอบรมจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้รับเกียรติจาก ครูธนพร ชยันตรดิลก โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากรให้ความรู้ภาพบรรยากาศ>>>ภาพโดย ครูเสง....

อ่านต่อ
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยมีกิจกรรม เช่น พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เป็นต้นภาพกิจกรรม>>>ภาพ ข่าว ออนไลด์ โดย ภราดร

อ่านต่อ
ร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 23

ร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 23

ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2558 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานมหกรรมการจัดการศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ ซึ่ง อบจ.ชัยภูมิ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดย โรงเรียนโนนคร้อวิทยาได้ร่วมจัดแสดงผลงานด้านการจัดการศึกษาของโรงเ....

อ่านต่อ
กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครู

วันที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา จัดกิจกรรมไหว้ครู ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของโรงเรียนและของไทย เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีมีต่อครู อาจารย์ นักเรียนทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันแสดงความเคารพและระลึกบุญคุณของครูอาจารย์ มีการจัดกิจกรรมมากมาย เช่น การประกวดป้ายนิเทศ การประกวดคำประพันธ์ และกา....

อ่านต่อ
ประชุมผู้ปกครองโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมผู้ปกครองโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อประชุมผู้ปกครองนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนโนนคร้อวิทยา การเตรียมความพร้อมในปีการศึกษาใหม่ และการดูแลบุตรหลาน เป็นต้น มีคณะกรรมการสถาน....

อ่านต่อ
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ผลการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558โรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับรางวัล ชมเชย เงินรางวัล 20,000 บาทข่าว ออนไลด์ โดย ภราดร

อ่านต่อ
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

อบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2558 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ให้แก่ ประชาชนในท้องถิ่น ณ ศูนย์การเรียนรู้ CAT Learning Center โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้รั....

อ่านต่อ
แข่งขันทักษะวิชาการ รอบคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

แข่งขันทักษะวิชาการ รอบคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ รอบคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จัดการแข่งขันที่ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ และหน่วยงานราชการบริเวณใกล้เคียง โดยโรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้ส่งเข้าร่วมแข่งขันหลายร....

อ่านต่อ
กิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษและอยู๋ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2557

กิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษและอยู๋ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2557

ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้จัดกิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษและอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2557 ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิโดยมีวัตถุประสงค์คือ1. เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู....

อ่านต่อ
CAT CSR "สื่อสาร การเรียนรู้ สู่ชุมชน" โรงเรียนโนนคร้อวิทยา

CAT CSR "สื่อสาร การเรียนรู้ สู่ชุมชน" โรงเรียนโนนคร้อวิทยา

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) มอบศูนย์การเรียนรู้ CAT Learning Center โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ตามโครงการ CAT CSR "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" ได้รับเกียรติจาก นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน นายศุ....

อ่านต่อ
กิจกรรมวั้นครู 2558

กิจกรรมวั้นครู 2558

วันที่ 16 มกราคม 2558 คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนโนนคร้อวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2558 ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ โดยมีคณะครูโรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครู ประจำปี 2558 ดังนี้รางวัลครูดีในดวงใจ1) นายอธิชาติ ตราบุรี2) นายคณาพจน์ อาจสม3) นายทนงศักด....

อ่านต่อ
งานมหกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มทุ่งดอกกระเจียว ประจำปี 2557

งานมหกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มทุ่งดอกกระเจียว ประจำปี 2557

ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2557 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา นำโดย นายยุทธนา ศรีจำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคร้อวิทยา คณะครู และบุคลากร ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มทุ่งดอกกระเจียว ณ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม อำเภอบำเหน็จณร....

อ่านต่อ
ทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง..ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558

ทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง..ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558

วันที่ 30 ธันวาคม 2557 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง..ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 โดย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ร่วมใจนำข้าวสาร อาหารแห้ง และอีกมาก มาใส่บาตร ถวายพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อทำบุญเป็นศิริมงคงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หลังจากนั้น คณะครูที่ป....

อ่านต่อ
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 10 จังหวัดชัยภูมิ มอบทุนการศึกษา

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 10 จังหวัดชัยภูมิ มอบทุนการศึกษา

วันที่ 25 ธันวาคม 2557 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้รับเกียรติ จากนายพุฒิพงษ์ พงษ์สุวรรณ เจ้าหน้าที่ศูยน์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 10 จังหวัดชัยภูมิ และคณะ ทำพิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุนๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท แก่เด็กนักเรียนยากจน มีความประพฤติดี และเสียสละ โดยมี นายยุทธนา ศรีจำปา รองผ....

อ่านต่อ
กิจกรรมวันคริสต์มาส

กิจกรรมวันคริสต์มาส

วันที่ 25 ธันวาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา จัดกิจกรรม Merry Chistmas and Happy New Year 2015 โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น การแสดงของนักเรียน การมอบของขวัญส่งความสุข การประกวดป้ายนิเทศ และการประกวดร้องเพลง เป็นต้นประมวลภาพกิจกรรม>>>นายยุทธนา ศรีจำปา....

อ่านต่อ
โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องคอมพิวเตอร์ All In One บันเทิงศิลป์

โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องคอมพิวเตอร์ All In One บันเทิงศิลป์

หัวข้อโครงงาน : คอมพิวเตอร์ All In One บันเทิงศิลป์ ประเภทของโครงงาน : โครงงานพัฒนาเครื่องมือ ผู้เสนอโครงงาน : 1) นายพีรณัฐ พันธุ์จำรัส เลขที่ 2 2) นางสาวฐิติมา สุภโพธิ์ เลขที่ 13 3) นางสาวณัฐณิชา ปิ่นจัตุรัส เลขที่ 15 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ครูที....

อ่านต่อ
กิจกรรมวันวชิราวุธ

กิจกรรมวันวชิราวุธ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา โดยคณะลูกเสือโรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ ซึ่งในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทยภาพกิจกรรม>>>

อ่านต่อ
"มาประทับใจ ไปด้วยความภาคภูมิ"

"มาประทับใจ ไปด้วยความภาคภูมิ"

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน โรงเรียนโนนคร้อวิทยา จัดงาน "มาประทับใจ ไปด้วยความภาคภูมิ" เพื่อเป็นการต้อนรับ นายยุทธนา ศรีจำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคร้อวิทยาคนใหม่(ย้ายมาจากโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม) และ นายสมมาตร ช่างแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ย้ายไปโ....

อ่านต่อ
ทำบุญร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน

ทำบุญร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ทำบุญร้านสหกรณ์โรงเรียน ที่จะเปิดทำการบริเวณ โรงอาหาร ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ต่างช่วยก้นทำอาหารที่หลากหลาย และนำอาหารคาว หวาน ผลไม้ มาร่วมทำบุญถวายเพลพระ อย่างพร้อมเพรียง พร้อมรับพรจากพระสงฆ์ อิ่มบุญกันไปถ้วนห....

อ่านต่อ
เส้นทางสายใหม่ กับสายใยที่ผูกพัน

เส้นทางสายใหม่ กับสายใยที่ผูกพัน

วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน โรงเรียนโนนคร้อวิทยา จัดกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ นายเติม แสงไทยารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคร้อวิทยา ณ หอประชุมโรงเรียนโนนคร้อวิทยา โดยมีคณะผู้บริหาร ครู ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และชุมชนเข้าร่วมกิ....

อ่านต่อ
โครงการทัศนศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการทัศนศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

ระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน 2557 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้จัดโครงการทัศนศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน โดยนำคณะร่วมเดินทางสู่ เวียงจันทร์ วังเวียง และมรดกโลกหลวงพระบาง ศึกษาศิลปวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน การจัดการศึกษา ทรัพยากรณ์ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และแหล....

อ่านต่อ
ชนะเลิศการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดชัยภูมิ

ชนะเลิศการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดชัยภูมิ

ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2557 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศึกษาศิลปะ ฝ่ายวิชาการ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NEMBER ONE ระดับจังหวัดชัยภููมิ ผู้ฝึกสอนคือ นายธนากร ประเสริญศรี และนางสาวระวีภรณ์ ครองพวก ผลการแข่งขัน ปรากฎว่า โรงเรียนโ....

อ่านต่อ
กีฬาสีภายใน โนนคร้อวิทยาเกมส์ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2557

กีฬาสีภายใน โนนคร้อวิทยาเกมส์ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2557

ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2557 โรงเรียนโนนคร้อวิทา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ฝ่ายวิชาการ ได้จัดกีฬาสีภายใน โนนคร้อวิทยาเกมส์ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนโนนคร้อวิทยา อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ได้รับเกียรติจาก นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็....

อ่านต่อ
การแข่งขันกีฬานักเรียน อบจ.ชัยภูมิ รอบคัดเลือกตัวแทน โรงเรียนสังกัด อบจ.ชัยภูมิ

การแข่งขันกีฬานักเรียน อบจ.ชัยภูมิ รอบคัดเลือกตัวแทน โรงเรียนสังกัด อบจ.ชัยภูมิ

ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2557 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ได้นำนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกกลุ่มทุ่งดอกกระเจียว(บำเหน็จณรงค์วิทยา,โนนคร้อวิทยา, กุดน้ำใสพิทยาคม, โป่งนกประชาสามัคคี และตรีประชาพัฒนศึกษา) เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน อบจ.ชัยภูมิ ณ สนาม....

อ่านต่อ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

29 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา โดยงานห้องสมุดโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทักษะทางด้านวิชาการ ผลการแข่งขันดังนี....

อ่านต่อ
การแข่งขันและประกวดทักษะทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ในโครงการอาเซียนสวัสดิ์ (Sawasdee ASEAN) ครั้งที่ 1

การแข่งขันและประกวดทักษะทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ในโครงการอาเซียนสวัสดิ์ (Sawasdee ASEAN) ครั้งที่ 1

วันที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและประกวดทักษะทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ในโครงการอาเซียนสวัสดี (Sawasdee ASEAN) ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้นักเรียนได้....

อ่านต่อ
รับรางวัลสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ระดับเหรียญเงิน รางวัล ๑๒๐,๐๐๐ บาท

รับรางวัลสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ระดับเหรียญเงิน รางวัล ๑๒๐,๐๐๐ บาท

โรงเรียนโนนคร้อวิทยาได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ระดับเหรียญเงิน รางวัล ๑๒๐,๐๐๐ บาท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งผลการประกวดสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ โดยโรงเรีย....

อ่านต่อ
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 10 จังหวัดชัยภูมิ มอบทุนนักเรียน

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 10 จังหวัดชัยภูมิ มอบทุนนักเรียน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา จากศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 10 จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 20 ทุน ๆ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท โดย ทำการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งนี้ โรงเรียนโนนคร้อวิทา ได้รับความอนุเคราะห์จากศ....

อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมการสร้างเว็บไซต์ อบจ.ชัยภูมิ

โครงการฝึกอบรมการสร้างเว็บไซต์ อบจ.ชัยภูมิ

วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้ส่งคณะครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย Wordpress ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดย กองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับเกียรติจาก นางสาวจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน และได้ร....

อ่านต่อ
การนิเทศก์ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการประกันคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

การนิเทศก์ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการประกันคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนโนนคร้อวิทยทา รับการนิเทศก์ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการประกันคุณภาพสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด คือ คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ นายสุรัตน์ ธรรมประกอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรวิทยาคาร นางบรรจง รังกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสะอาดวิท....

อ่านต่อ
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนโนนคร้อวิทยา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาแก่วัดในท้องถิ่น ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี รักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ ทั้งนี้เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย ในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งสมัยก่อนเทียนพรรษามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะพระสงฆ์ต้องใ....

อ่านต่อ
กีฬากลุ่มทุ่งดอกกระเจียวเกมส์ ครั้งที่ 1

กีฬากลุ่มทุ่งดอกกระเจียวเกมส์ ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา นำโดยนายเติม แสงไทยารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคร้อวิทยา นายสมมาตร ช่างแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้นำนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มทุ่งดอกกระเจียวเกมส์ ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชั....

อ่านต่อ
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา จัดพีธีส่งตัวเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณต่อองค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ร่วมกิ....

อ่านต่อ
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนโนนคร้อวิทยา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด “สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน” โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การบรรยายให้ความรู้ การประกวดวาดภาพ การประกวดคำขวัญ และการแสดงของนักเรียนที่ชนะเลิศการปร....

อ่านต่อ
กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การแสดงละคร การแสดงโชว์ต่างๆ การโต้วาที การตอบปัญหา การจัดป้ายประชาสัมพันธ์ การประกวดวาดภาพ และการประกวดชุดขยะ recycle เป็นต้นนายเติม แสงไทยารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเร....

อ่านต่อ
ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2557 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา โดย นายลำฝาง เงินจัตุรัส ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสมภาร เหล่าโนนคร้อ รองประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมา....

อ่านต่อ
พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา

พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา

วันที่ 19 มิถุนายน 2557 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา จัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ และเพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ยากจน เป็นต้น ได้รับเกียรติจาก น....

อ่านต่อ
ชนะเลิศการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP รุ่น TEENAGE (อายุระหว่าง 14- 24 ปี)

ชนะเลิศการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP รุ่น TEENAGE (อายุระหว่าง 14- 24 ปี)

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ชนะเลิศการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP รุ่น TEENAGE (อายุระหว่าง 14- 24 ปี) วันที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมินายมนเฑียร เลิศรัฐการ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้....

อ่านต่อ
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ปี 2557

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ปี 2557

วันที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ปี 2557 ณ รพ.สต.บ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาค 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ หรือที่นิยมเรียกว่....

อ่านต่อ
นายก อบจ.ชัยภูมิ เยี่ยมโรงเรียน

นายก อบจ.ชัยภูมิ เยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลาประมาณ 12.00 น. นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนโนนคร้อวิทยา เป็นการส่วนตัว โดยให้ความสนใจด้านการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้คะแนน O-NET ระดับชั้น ม.6 ที่สูงเป็นอันดับที่ 1 และระดับชั้น ม.3 สูงเป็นอันดับที่ 3 ของโรงเรียนสังกัดองค....

อ่านต่อ
พิธีบวงสรวงศาลขุนทองดำ(ปู่ดำ)

พิธีบวงสรวงศาลขุนทองดำ(ปู่ดำ)

วันที่ 4 มิถุนายน 2557 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และชาวบ้านโนนคร้อ ทำพิธีบวงสรวงศาลขุนทองดำ(ปู่ดำ) เพื่อให้เกิดมงคล และความสุขของชาวโรงเรียนโนนคร้อวิทยา ตามความเชื่อและศรัทธาของคนในชุมชน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภาพบรรยากาศทั่วไป>>>ภาพ ข่าว ออนไลด์ โดย ครูตู่

อ่านต่อ
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนโนนคร้อวิทยา จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ได้รับเกียรติจากนายโกวินท์ เหิกขุนทด หัวหน้างานการมีส่วนร่วม และนายทศพร ธรรมโชติ พนักงานการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ....

อ่านต่อ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนและลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนโนนคร้อวิทยา เพื่อประชุมผู้ปกครอง ทั้งเรื่องการเปิดภาคเรียน รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนน การดูแลบุตรหลาน รวมไปถึงการลงทะเบียนเรียน และอื่นๆ โดย ได้รับเกียรติจาก นายลำ....

อ่านต่อ
อบรมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

อบรมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2557 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนโนนคร้อวิทยา เข้าร่วมการอบรมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาสามปี แผนปฏิบ....

อ่านต่อ
เลี้ยงส่ง นายวราพงศ์ แสงฤทธิ์(ครูแจ็ค) ที่จะย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครูที่โรงเรียนเทศบาล3 (ยมราชสามัคคี) จังหวัดนครราชสีมา

เลี้ยงส่ง นายวราพงศ์ แสงฤทธิ์(ครูแจ็ค) ที่จะย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครูที่โรงเรียนเทศบาล3 (ยมราชสามัคคี) จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 28 มีนาคม 2557 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา นำโดย นายเติม แสงไทยารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคร้อวิทยา และคณะครู จัดเลี้ยงส่งนายวราพงศ์ แสงฤทธิ์(ครูแจ็ค) ที่จะย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครูที่โรงเรียนเทศบาล3 (ยมราชสามัคคี) จังหวัดนครราชสีมาภาพ ข่าว ออนไลด์ โดย ทีมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนโนนคร้อวิทยา

อ่านต่อ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ในปีการศึ....

อ่านต่อ
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา โดย ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะครูและนักเรียนที่จบการศึกษา 2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักและรักในส....

อ่านต่อ
แนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

แนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา โดยงานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ จัดแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นการแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนที่ใกล้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อกำหนดอนาคตของเส้นทางอาชีพว่าจะเดินต่อไปในทางใด การศึกษาต่อหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วการเข้าศึกษาต่อใ....

อ่านต่อ
แนะแนวการศึกษาต่อ

แนะแนวการศึกษาต่อ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา มีโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ตำบลบ้านขาม ตำบลหนองโดน และ....

อ่านต่อ
งานต้อนรับ ผอ.เติม แสงไทยารักษ์

งานต้อนรับ ผอ.เติม แสงไทยารักษ์

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้จัดเลี้ยงต้อนรับ นายเติม แสงไทยารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคร้อวิทยา สู่รั้ว ม่วง-ขาวด้วยความยินดีอย่างยิ่ง ซึ่ง มีคณะผู้บริหาร ครู จากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมแสดงความยินด....

อ่านต่อ
กิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

กิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2557 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา จัดกิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ อุทยานแห่งชาติไทรทอง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นพลเม....

อ่านต่อ
อบรมศาสนพิธีในชีวิตประจำวัน (SBMLD)

อบรมศาสนพิธีในชีวิตประจำวัน (SBMLD)

วันที่ 24 มกราคม 2557 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา โดย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมศาสนพิธีในชีวิตประจำวัน ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอ....

อ่านต่อ
งานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 22

งานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 22

ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2556 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดดชัยภูมิ เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานศิลปะ ระดับ ม.ต้น และ ระดับ ม.ปลาย ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 22 ที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยการควบ....

อ่านต่อ
กิจกรรมวันครู 2557

กิจกรรมวันครู 2557

วันที่ 16 มกราคม 2557 คณะครูโรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2557 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ ได้รับเกียรติจาก นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธี คณะครูโรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้รับรางวัล ดังนี้รับโล่ครูดีในดวงใจ โ....

อ่านต่อ
กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2014

กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2014

ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2556 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2014 มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ช่วงพักกลางวันของวันที่ 25-26 ธันวาคม 2556 เช่น แข่งตอบปัญหาภาษาอังกฤษ และขับร้องเพลง เป็นต้น ในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ฝ่า....

อ่านต่อ
ประเมินเพื่อขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ประเมินเพื่อขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

วันที่ 24 ธันวาคม 2556 คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนโนนคร้อวิทยา รับการประเมินเพื่อขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ด้วยการจัดแสดงผลงานและนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ โดยมีนายผดุงศักดิ์ แสงเพชร ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจั....

อ่านต่อ
เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ

เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนโนนคร้อวิทา โดยฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ 1 (ม.ต้น) ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2556 และ รุ่นที่ 2 (ม.ปลาย) ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2556 ณ วัดสันตินานาชาติ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธร....

อ่านต่อ
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนและการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนและการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

วันที่ 13-14 ธันวาคม 2556 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนและการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนราม....

อ่านต่อ
มัคคุเทศก์น้อย(SBMLD)

มัคคุเทศก์น้อย(SBMLD)

ในเดือน ธันวาคม 2556 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อสร้างเยาวชนให้รู้จักทรัพยากรการท่องเที่ยวของท้องถิ่นตน มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการนำเสนอ....

อ่านต่อ
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ 23101

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ 23101

ชื่อรายงาน รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ....

อ่านต่อ
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาฟิสิกส์ 2 รหัสวิชา ว 30202

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาฟิสิกส์ 2 รหัสวิชา ว 30202

ชื่อรายงาน รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาฟิสิกส์ 2 รหัสวิชา ว 30202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ....

อ่านต่อ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 4 ธันวาคม 2556 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคมเพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อเพื่อให้ผู้เป็นพ่อ สำนึกในหน้าที่และความรับผ....

อ่านต่อ
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พาราโบลา

รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พาราโบลา

ชื่อรายงาน รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พาราโบลาชื่อผู้รายงาน นายอภิชาติ ตราบุรีสถานศึกษา โรงเรียนโนนคร้อวิทยา อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิปีการศึกษา....

อ่านต่อ
วันวชิราวุธ

วันวชิราวุธ

วันที่ 25 พฤศสจิกายน 2556 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา จัดกิจกรรม "วันวชิราวุธ" ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6 ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รั....

อ่านต่อ
แข่งขันทักษะวิชาการ

แข่งขันทักษะวิชาการ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 โรงรเรียนโนนคร้อวิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ สถาบันพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ และสถานที่แข่งขันต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ผลการแข่งขัน โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้อันดับที่ 1 และเป็นตัวแทน โรงเ....

อ่านต่อ
งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ โดย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิ

งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ โดย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 17 กันยายน 2556 นายสุธี บุญถือ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคร้อวิทยา เข้าร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนชัยูมิภักดีชุมพล จัดโดย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิ ได้รับเกียรติจาก นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน ....

อ่านต่อ
รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556

รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556

วันที่ 2 กันยายน 2556 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 โดย นายวิเชียร สมภาร ประธานคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลฯ พร้อมด้วยคณะ โดยมี นายผดุงศักด....

อ่านต่อ
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น(SBMLD)

อบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น(SBMLD)

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) จัดการศึกษานอกระบบ โดยอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น โดย....

อ่านต่อ
กิจกรรมทรรศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดชัยภูมิ(SBMLD)

กิจกรรมทรรศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดชัยภูมิ(SBMLD)

วันที่ 23 สิงหาคม 2556 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา จัดกรรมกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (แหล่งเรียนรู้จังหวัดชัยภูมิ)ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) โดยมี....

อ่านต่อ
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา จัดกิจกรรม 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนโนนคร้อวิทยา ภายในงานมีการกล่าวคำถวายพระพร ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ร่วมลงนามถวายพระพร มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น เป็นต้นวัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดกิจกรรมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพ....

อ่านต่อ
ASEAN DAY (SBMLD)

ASEAN DAY (SBMLD)

วันที่ 8 สิงหาคม 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้จัดกิจกรรม ASEAN DAY ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสังคมศึกษา(พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่อาเซียน) ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development....

อ่านต่อ
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 8 สิงหาคม 2556 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และคณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทั้ง 26 โรงเรียน ในการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนโนนคร้อวิทยา เพื่อประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ โดยมี นายมณเฑียร เลิศรัฐกา....

อ่านต่อ
ถวายเทียนพรรษา

ถวายเทียนพรรษา

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา โดยฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม คือ 1.เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีถวายเทียนพรรษาที่ได้สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน 2.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนเกิดความรักความหวงแหนในประเพณีอันดีงาม 3.เพื่อให้นักเรียนได้แ....

อ่านต่อ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม

วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา โดย นายสุธี บุญถือ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคร้อวิทยา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ต้อนรับคณะครูศึกษาดูงาน โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำโดย นายสงวน มาตกำจร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม และคณะครู ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ ก....

อ่านต่อ
ต้อนรับคณะครูศึกษาดูงาน โรงเรียนเนินสง่าวิทยา

ต้อนรับคณะครูศึกษาดูงาน โรงเรียนเนินสง่าวิทยา

วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา โดย นายสุธี บุญถือ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคร้อวิทยา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ต้อนรับคณะครูศึกษาดูงาน โรงเรียนเนินสง่าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำโดย นางธนัญญพัฒน์ ฤาชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินสง่าวิทยา และคณะครู ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การประกั....

อ่านต่อ
โครงการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (SBMLD)

โครงการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (SBMLD)

วันที่ 5 , 6 และ 7 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้จัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้ิองถิ่น (แหล่งเรียนรู้จังหวัดชัยภูมิ) ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) โดย การจัดการศึกษานอกระบบ มีกิ....

อ่านต่อ
ENGLISH CAMP 2013 (SBMLD)

ENGLISH CAMP 2013 (SBMLD)

วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา โดย กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม ENGLISH CAMP 2013 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แลกเ....

อ่านต่อ
ชมนิทรรศการ ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชมนิทรรศการ ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา โดย งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ ได้นำนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ชมนิทรรศการ ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทราบข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่มาจัดนิทรรศการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรับสมัค....

อ่านต่อ
รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานศิลปะระดับ ม.ปลาย ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานศิลปะระดับ ม.ปลาย ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้เป็นตัวแทนจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ในรายการโครงงานศิลปะระดับ ม.ต้น และ โครงงานศิลปะระดับ ม.ปลาย ผลการแข่งขัน โครงการศิลปะระดับ ม.ปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ....

อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโนนคร้อวิทยา เพื่อปรึกษาหารือ รับทราบ นโยบาย การบริการ ของโรงเรียน และอื่นๆ เช่น แผนพัฒนาการศึกษา โครงการ SBMLD และค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น เพื่อการเตรียมความพร้อมในการเ....

อ่านต่อ
การประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

การประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดแผนพัฒนาการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2556 ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายมนตรี ชาีลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเิปิดการประชุมนายมนตรี....

อ่านต่อ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาหลักสูตรฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาหลักสูตรฯ

ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2556 คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนโนนคร้อวิทยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การใช้กรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถิ่น เครือข่ายอัฎฐมพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมแคนา ร้านอาหาร....

อ่านต่อ
ปัจฉิมนิเทศ ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2555

ปัจฉิมนิเทศ ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2555

วันที่ 8 มีนาคม 2556 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนโนนคร้อวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะครูและนักเรียนที่จบการศึกษา 2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักและรักในสถาบันที่ตัวเองศึกษาอยู่ 3. เพื....

อ่านต่อ
งานมหกรรมวิชาการ เครือข่ายอัฏฐมพัฒนาคุณภาพ

งานมหกรรมวิชาการ เครือข่ายอัฏฐมพัฒนาคุณภาพ

ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาาพันธ์ 2556 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ เครือข่ายอัฎฐมพัฒนาคุณภาพ สืบสานการศึกษาเพื่อพัฒนาสูอาเซียน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ณ โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยแข่งขันกันระหว่า....

อ่านต่อ
กิจกรรมวันแห่งความรัก

กิจกรรมวันแห่งความรัก

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา จัดกิจกรรมวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ หรือ Valentine’s Day เพื่อแสดงถึงความรักต่อกันและกัน และแสดง ความห่วงใยถึงคนที่ เราปรารถนาดีและ อยากให้เขามีความสุขเรื่องราวของ Valentine’s Day กุมภาพัน....

อ่านต่อ
กิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษและอยู่ค่ายพักแรม

กิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษและอยู่ค่ายพักแรม

ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์คือ1.เพื่อฝึกระเบีย....

อ่านต่อ
รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน

รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 24 มกราคม 2556 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทสถานศึกษา : มัธยมศึกษา (ระดับเขตฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมี นายคำฝาง เงินจัตุรัส ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรีย....

อ่านต่อ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอัฎฐมพัฒนาคุณภาพ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอัฎฐมพัฒนาคุณภาพ

วันที่ 21 มกราคม 2556 คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัีดชัยภูมิ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอัฎฐมพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม ได้แก่ โรงเรียนโนนคร้....

อ่านต่อ
ร่วมงานวันครู 2556

ร่วมงานวันครู 2556

16 มกราคม 2556 คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู 2556 16 มกราคม 2556 แปดสิบพรรษา พระราชินี ราฎร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ณ อาคารศูนย์กีฬาในร่มสิริวัณวรีกีฬาเวศน์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีครูที่ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ได้แก่ นางสุณิสา จักร....

อ่านต่อ
กิจกรรม merry christmas and happy new year 2013

กิจกรรม merry christmas and happy new year 2013

ระหว่างวันที่ 24-28 ธันวาคม 2555 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรม merry christmas and happy new year 2013 การดำเนินงานกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงประเพณีว....

อ่านต่อ
การประชุมจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตร โรงเรียนโนนคร้อวิทยา

การประชุมจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตร โรงเรียนโนนคร้อวิทยา

วันที่ 18 ธันวาคม 2555 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ สำนักงานเกษตร อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ นำโดย นายสุธี บุญถือ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นางลำเยาว์ วงศ์สุขสิน เกษตรอำเภอจัตุรัส ได้จัดการประชุมจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตร โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ขี้นเพื่อ จัดตั้งกลุ่มนักเร....

อ่านต่อ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดชัยภูมิ

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 6 ธันวาคม 2555 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูิมิ จัดกิจกรรมตามโครงการ "ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดชัยภูมิ" โดยนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ อนุเสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ปรางค์กู่ ใบเสมากุดโง้ว ภูพระ อุทยานฯตา....

อ่านต่อ
ร่วมลงนามถวายพระพรวันพ่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร่วมลงนามถวายพระพรวันพ่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนโนนคร้อวิทยา เข้าร่วมถวายพระพรวันพ่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอจัตุรัส โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมอย่า....

อ่านต่อ
5 ธันวา มหาราช

5 ธันวา มหาราช

วันที่ 4 ธันวาคม 2555 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนโนนคร้อวิทยา นำโดย นายสุธี บุญถือ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานจัดกิจกรรม 5 ธันวา มหาราช เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ร่วมเทิดพระเกียรติ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และให้นักเรีย....

อ่านต่อ
ร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 3 ธันวาคม 2555 นายสุธี บุญถือ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคร้อวิทยา และคณะครูบางส่วน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ระหว่างวันที่ 3-9 ธันวาคม 2555 ณ วัดไพรีพินาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวั....

อ่านต่อ
วันวชิราวุธ ประจำปี 2555

วันวชิราวุธ ประจำปี 2555

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 นายสมมาตร ช่างแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมี นางประกาศ มะเดื่อชุมพร ผู้บังคับบัญชากองลูกเสือ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้บังคับบัญชาพร้อมลูกเสือ-เนตรนารี เ....

อ่านต่อ
นิทรรศการวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคต

นิทรรศการวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคต

ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2555 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนโนนคร้อวิทยา เข้าร่วมชมนิทรรศการ การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2555 ณ วิทยาลัยเกษตร....

อ่านต่อ
ร่วมแข่งขันกีฬาส่วนราชการ ประจำปี 2555 (พหุภาคีเกมส์)

ร่วมแข่งขันกีฬาส่วนราชการ ประจำปี 2555 (พหุภาคีเกมส์)

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา นำโดย นายสุธี บุญถือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูเข้าร่วมแข่งขันกีฬาส่วนราชการ ประจำปี 2555 (พหุภาคีเกมส์) ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งจัดขึ้นปีนี้เป็นปีที่สอง จากดำริของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ที่ต้องการให้ข้าราชการ พนัก....

อ่านต่อ
รับการประเมินโรงเรียนพระราชทานฯ(13พฤศจิกายน2555)

รับการประเมินโรงเรียนพระราชทานฯ(13พฤศจิกายน2555)

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทสถานศึกษา : มัธยมศึกษา (ระดับจังหวัดชัยภูมิ) โดยมี นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ....

อ่านต่อ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการบริหารท้องถิ่น

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการบริหารท้องถิ่น

วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำโดย นายสุธี บุญถือ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคร้อวิทยา พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าร่วมประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิับัติการ การจัดทำแผนการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management For Local ....

อ่านต่อ
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อรายงาน รายการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชื่อผู้รายงาน ....

อ่านต่อ
แข่งฟุตซอลกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "พระนางศรีเกมส์"

แข่งฟุตซอลกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "พระนางศรีเกมส์"

วันที่ 17-20 ตุลาคม 2555 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนสังกัดองค์การกบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 30 รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "พระนางศรีเกมส์" รุ่น 16 ปี ชาย ณ สนามก....

อ่านต่อ
ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 23 ตุลาคม 2555 คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหารราช ร่วมกับ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า และประชาชนทั่วไป ร่วมในพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเ....

อ่านต่อ
ปัญหา และ แนวทางการพัฒนาวินัยนักเรียนของโรงเรียนโนนคร้อวิทยา อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

ปัญหา และ แนวทางการพัฒนาวินัยนักเรียนของโรงเรียนโนนคร้อวิทยา อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อเรื่อง : ปัญหา และ แนวทางการพัฒนาวินัยนักเรียนของโรงเรียนโนนคร้อวิทยา อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ผู้ศึกษา : นายสมมาตร ช่างแก้วตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปีที่ทดลอง: พ.ศ. 2552บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาวินัยนักเรียนของโรงเรียน....

อ่านต่อ
พิธีเบิกเนตรพระสีวลี วัดศรีวิเศษประชานิมิต (วัดบ้านขาม)

พิธีเบิกเนตรพระสีวลี วัดศรีวิเศษประชานิมิต (วัดบ้านขาม)

วันที่ 5 ตุลาคม 2555 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมทำบุญพิธีเบิกเนตรพระสีวลี และทำบุญอุทิศให้บูรพาจารย์อตีดเจ้าอาวาสวัดบ้านขาม ตลอดทั้งทำบุญเจริญอายุวัฒนมลคลครบรอบวันคล้ายวันเกิด พระครูสุตภัทรธรรม (พระมหาสำเรียง สิริธโร เจ้าอาว....

อ่านต่อ
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 10 มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 10 มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน

วันที่ 27 กันยายน 2555 ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 10 จังหวัดชัยภูมิ นำโดย นายอภิพัฒน์ โชคบำรุง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสังคมฯ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 10 จังหวัดชัยภูมิ เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนโนนคร้อวิทยา จำนวน 20 ทุนๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท โดยมี นายสมมาตร ช่างแก....

อ่านต่อ
รับการประเมินโรงเรียนพระราชทานฯ(25กย.55)

รับการประเมินโรงเรียนพระราชทานฯ(25กย.55)

วันที่ 25 กันยายน 2555 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทสถานศึกษา : มัธยมศึกษา (ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ชัยภูมิ เขต 3) โดยมีคณะกรรมการประเมิน คือ 1. นางปลิฎสดา ....

อ่านต่อ
1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัด พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ ซึ่งทางราชการได้กำหนดให....

อ่านต่อ
วันต่อต้านยาเสพติด 2556

วันต่อต้านยาเสพติด 2556

วันที่ 26 มิถุนายน 2556 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้จัดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2556 เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ รับทราบ และเห็นถึงความสำคัญของโทษ และพิษภัยยาเสพติด โดย คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2556 แนวคิด : "คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด" ภายใต้คำขวัญ "ยาเสพติดจะพินาศ คนไทย....

อ่านต่อ
ศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (SBMLD)

ศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (SBMLD)

วันที่ 16-18 มิถุนายน 2556 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(School Based Management for Local Development : SBMLD) เป็นการนำคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดองค์การ บริหารส่วนจัง....

อ่านต่อ
สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(SBMLD)

สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(SBMLD)

วันที่ 15-16 มิถุนายน 2556 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) เป็นการสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจัง....

อ่านต่อ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(SBMLD)

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(SBMLD)

วันที่ 13 มิถุนายน 2556 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำโดย นายลำฝาง เงินจัตุรัส ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ จัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อปรึกษาหารือเรื่องความประพฤติของบุตรหลาน การดูช่วยเหลือนักเรียน และการศึกษาเล่าเรียน เป็นต้น โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโ....

อ่านต่อ
พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา

พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา

วันที่ 13 มิถุนายน 2556 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน โดยทางโรงเรียนได้จัดเป็นประจำทุกปี เป็นการแสดงถึงความเคารพนับถือและระลึกถึงคุณความดีของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ และสะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไ....

อ่านต่อ
กิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน

กิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดย งานส่งเสริมประชาธิปไตย ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธาน และคณะกรรมการนักเรียน เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยแก่นักเรียนให้ดีขึ้น ให้นักเรียนได้รู้จักปฏิบัติตนให้ถูก....

อ่านต่อ
ชาวม่วง-ขาว ขอแสดงความยินดี

ชาวม่วง-ขาว ขอแสดงความยินดี

ชาวม่วง-ขาว ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่ นายสุธี บุญถือ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ขั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย(ป.ม.)

อ่านต่อ
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีพระสงฆ์ แสดงธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่และยาเสพติด และนายสมมาตร ช่างแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคร้อวิทยา ให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวันงดสูบบุหรี่โลก โทษของบุหรี่....

อ่านต่อ
นิเทศภายในโรงเรียน

นิเทศภายในโรงเรียน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนโนนคร้อวิทยา โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน ผอ.สุพร เริงชัยภูมิ เป็นวิทยากรให้การนิเทศ นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้มีกิจกรรมนิเทศเกี่ยวกับเพศศึกษา โดย ครูประกาศ มะเดื่อชุมพร แล....

อ่านต่อ
ทำบุญศาลพ่อขุนทองดำ

ทำบุญศาลพ่อขุนทองดำ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำโดย นายสุธี บุญถือ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคร้อวิทยา คณะครู นักเรียน และชุมชน ร่วมกัน ทำบุญศาลพ่อขุนทองดำ หรือ ปู่ดำ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล กับโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและชุมชน ซึ่ง ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบั....

อ่านต่อ
การแข่งขันกีฬาสีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬาสีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 8-22 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ คณะครูในเขตพื้นที่อำเภอจัตุรัส เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลจัตุรัส เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์....

อ่านต่อ
การแข่งขันทักษะวิชาการท้องถิ่น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

การแข่งขันทักษะวิชาการท้องถิ่น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ เพื่อหาตัวแทน เข้าร่วมแข่งขันระดับภูมิภาค โดยผลการเข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนโนนคร้อวิท....

อ่านต่อ
ตรวจสารเสพติด

ตรวจสารเสพติด

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยฝ่ายกิจการนักเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ได้ทำการตรวจสารเสพติด ในปัสสาวะนักเรียน เพื่อคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และแก้ไขปัญหายาเสพติดที่อาจเกิดขึ้นในโรงเรียนต่อไป

อ่านต่อ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดยนายลำฝาง เงินจัตุรัส ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ชี้แจงเรื่องต่างๆให้ผู้ปกครองนักเรียนใหม....

อ่านต่อ
view

ปฎิทิน

« May 2021»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

สถิติ

เปิดเว็บ16/08/2010
อัพเดท03/04/2021
ผู้เข้าชม1,100,809
เปิดเพจ1,555,967

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view