สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา

กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา

กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา โรงเรียนโนนคร้อวิทยา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายและฝึกทักษะทางด้านกีฬาหลายประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ เปตอง ปิงปอง กีฑา และนอกจากนั้นยังมีกีฬาพื้นบ้านหลายชนิดสร้างความสนุกสนานทั้งครูและนักเรียน