สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พิธีเข้าประจำกองและประดับเครื่องหมายอิทรธนูลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

พิธีเข้าประจำกองและประดับเครื่องหมายอิทรธนูลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัด”พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่”
ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ หอประชุม โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ให้กับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 ซึ่งในพิธีได้รับเกียรติจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการ นางสาวเสงี่ยม จันทร์น้ำใส เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัว คณะผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือร่วมแสดงความยินดี

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

Tags :

view