สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประวัติโรงเรียนโนนคร้อวิทยา

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2521 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาลำดับที่ 19 ของจังหวัดชัยภูมิ บนที่ดินสาธารณประโยชน์จำนวน 25 ไ......

อ่านต่อ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ทำการส......

อ่านต่อ
view